Hotline: 1900 1129

Văn bản

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1695/TCT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi
Ngày 12/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
Số/ký hiệu:473/TCT-CS Ngày ban hành:15/02/2017 Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế Loại văn bản:Công văn
Số/ký hiệu:228/TCT-CS Ngày ban hành:18/01/2017 Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế Loại văn bản:Công văn
Số/ký hiệu:2632/TCT-DNL Ngày ban hành:15/06/2016 Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế Loại văn bản:Công văn
Số/ký hiệu:2402/BTC-TCT Ngày ban hành:23/02/2016 Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính Loại văn bản:Công văn
Số/ký hiệu:58333/QĐ-CT Ngày ban hành:11/09/2015 Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế Loại văn bản:Quyết định
Số/ký hiệu:1209/QĐ-BTC Ngày ban hành:23/06/2015 Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính Loại văn bản:Quyết định
Số/ký hiệu:26/2015/TT-BTC Ngày ban hành:27/02/2015 Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính Loại văn bản:Thông tư
Số/ký hiệu:32/2011/TT-BTC Ngày ban hành:14/03/2011 Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính Loại văn bản:Thông tư
Số/ký hiệu:51/2010/NĐ-CP Ngày ban hành:14/05/2010 Cơ quan ban hành:Chính phủ Loại văn bản:Nghị định