Hotline: 1900 1129

Tin tức

Hưởng “ưu tiên” về hóa đơn điện tử nếu chấp hành tốt pháp luật thuế

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hóa đơn điện tử.

Theo Tổng cục Thuế, tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau, trong đó khuyến khích sử dụng hình thức hóa đơn điện tử.

Để khởi tạo hóa đơn điện tử, người bán hàng, dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế;
  • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
  • Có đội ngũ thực thi đủ trình độ;
  • Có chữ kí điện tử theo quy định của pháp luật…

Về tiêu thức chữ ký và dấu của người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy, người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải có chữ kí người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Theo Tổng cục Thuế, đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thuế sẽ xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

Các tin khác