Hotline: 0908.169.044

Hướng dẫn

Hướng dẫn Tra cứu Hóa đơn Điện tử

        Chức năng này cho phép các tổ chức thực hiện thêm mới, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, cập nhật nội dung và xóa hóa đơn. Chi tiết như sau:
a.     Thêm mới hóa đơn: dựa trên các mẫu đã có sẵn trong phần mềm, đơn vị phát hành hóa đơn sẽ thực hiện tạo hóa đơn điện tử trước khi phát hành đến khách hàng.

 

Màn hình nhập thông tin chi tiết hóa đơn

b.     Tìm kiếm hóa đơn, bao gồm các tiêu chí sau:
       o Mẫu số hóa đơn
       o Ký hiệu hóa đơn
       o Số hóa đơn.
       o Mã số thuế khách hàng
       o Trạng thái hóa đơn, bao gồm các trạng thái sau: Hóa đơn mới tạo, hóa đơn đã phát hành, hóa đơn đã khai thuế, hóa đơn bị thay thế và hóa đơn bị điều chỉnh.
       o Ngày tạo hóa đơn: tìm kiếm theo “Từ ngày” – “Đến ngày”.
       o Trạng thái thanh toán: đã thanh toán, chưa thanh toán.

Màn hình quản lý phát hành hóa đơn

c.     Xem chi tiết hóa đơn: xem thông tin hóa đơn ở dạng thức như phát hành chính thức đến khách hàng.

 

 

Hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng

d.    Cập nhật nội dung hóa đơn: cho phép chỉnh sửa nội dung trên mẫu hóa đơn khi hóa đơn chưa phát hành.
e.    Xóa hóa đơn: chỉ được phép xóa các hóa đơn mới chưa được phát hành.