Hotline: 0908.169.044

Tư vấn

Cách thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử

Có 3 bước để doanh nghiệp bạn thực hiện việc đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử, bao gồm:

 

Bước1: Đăng ký với cơ quan Thuế: Người nộp thuế đăng nhập Cổng thông tin http://hoadonso.net bằng user khai thuế điện tử, chọn chức năng Nộp thuế  nhập các thông tin..

Bước 2: Đăng ký với Ngân hàng: người nộp thuế nộp bản đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

Bước 3: Nhận thông báo kết quả đăng ký qua thư điện tử.

Như vậy, bạn chỉ cần thực hiện ba bước đơn gian  như trên là có thể sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.